Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế. Thuế suất thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế. Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

Khi tham gia vào các cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế trò chơi có quà tặng hay khi được nhận quà, thừa kế, các bạn phải nộp thuế TNCN theo quy định.

Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng hay thừa kế đó được quy định trong Thông tư 111/2013/TT-BTC.  

thue-tncn-tu-thua-ke

1. Đối tượng phải nộp thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

– Là cá nhân cư trú hoặc không cư trú có thu nhập từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng hoặc nhận quà tặng, thừa kế.

2. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

– Đối với thu nhập từ trúng thưởng: là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

– Đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

3. Thuế suất thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

– Áp dụng theo biểu thuế toàn phần.

– Thuế suất là 10%

4. Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

thu-nhap-tu-trung-thuong

a. Công thức:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 10%

b. Cách xác định thu nhập tính thuế:

  • Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng

– Là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người trúng thưởng nhận được theo từng lần trúng thưởng. 

– Nếu một giải thưởng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân.

– Nếu một người trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

– Một số trường hợp cụ thể như sau:

♦  Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. 

♦  Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

♦  Đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược: thu nhập tính thuế là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

♦  Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Thu nhập tính thuế là số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

  • Thu nhập tính thuế TNCN từ quà tặng, thừa kế

– Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.

– Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng trong một số trường hợp cụ thể như sau:

Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán:

 thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên toàn bộ các mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu.

Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp

 trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp dựa vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản:

TH1: Bất động sản là quyền sử dụng đất: giá trị quyền sử dụng đất xác định dựa vào Bảng giá đất do UBNN cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản.

TH2: Bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất: giá trị bất động sản xác định dựa trên quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

Nếu không xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do UBNN cấp tỉnh quy định.

Đối với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác

 phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBNN cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

Nếu tài sản thừa kế, quà tặng là tài sản nhập khẩu và cá nhân nhận thừa kế, quà tặng phải nộp các khoản thuế liên quan đến việc nhập khẩu tài sản: thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế quà tặng là giá tính lệ phí trước bạ do UBNN cấp tỉnh quy định tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trừ (-) các khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà cá nhân tự nộp khi làm thủ tục nhập khẩu.