Tổng hợp các mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Cách kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có tài khoản tiền gửi ngân hàng, mà kế toán phải kiểm tra đầy đủ số liệu tài khoản ngân hàng. Bạn chưa biết mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng. Tham khảo ngay bài viết hướng dẫn kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng dưới đây:

ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho

Để kiểm tra tài khoản tiền gửi ngân hàng, kế toán cần lưu ý những mẹo kiểm tra nghiệp vụ tài khoản tiền gửi ngân hàng trong các trường hợp sau:

Tổng hợp các mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Để kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng, bạn cần tham khảo những điều sau, để biết được toàn bộ quy trình bạn cần biết cách kiểm tra các tài khoản sau:

TH1: Kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng TK112

Mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng liên quan trực tiếp tới những nghiệp vụ để biết được các số liệu tài khoản ngân hàng tới cac nghiệp vụ thây đổi, dựa trên số tiền gửi ngân hàng được tính trên sổ phụ hoặc sao kê ngân hàng đối chiếu với số cái  TK112 hoặc sổ phụ ngân hàng với cả bảng sổ cân đối phát sinh.

Lưu ý với trường hợp hạch toán số dư nợ đầu kỳ trên TK 112  tại sổ cía được tính = Số dư nợ đầu kỳ tại TK112 dựa trên bảng cân đối tài khoản = Số dư Nợ đầu kỳ ở số tiền gửi ngân hàng = Số dư dư đầu kỳ tại sổ phụ ngân hàng, sao kê.

– Phát sinh TK 112 trên sổ cái = Tổng Số phát sinh TK 112 ở bảng cân đối tài khoản = Số phát sinh Tiền Gửi Ngân Hàng = Số rút ra – Số tiền nộp ghi tại sổ phụ ngân hàng hoặc tính sao kê.

– Khi kiểm tra số liệu tài khoản ngân hàng tính số dư  nợ cuối kỳ TK 112 trên sổ cái = Số dư cuối kỳ TK 112 trên bảng cân =  Dư Nợ cuối kỳ trong tài khoản TK Tiền Gửi Ngân Hàng = Số dư nợ cuối kỳ trên Sổ phụ ngân hàng hoặc tính sao kê.

Trường hợp kế toán kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng nếu trường hợp công ty đó có nhiều tài khoản ở nhiều ngâ hàng khác nhau thì kế toán phải hạch toán phải theo dõi cụ thể từng tài khoản đó.

Kết toán xử lý bằng việc kiểm tra số dư trong tài khoản tiền gửi ngân hàng để xem có bị âm tài khoản nào không.

Nếu kế toán xắp xếp các nghiệp vụ thu lên trước các nghiệp vụ chi thì kế toán phải lưu ý xem kế toán bi nhầm hay không trước khi tiến hành kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng.

Trường hợp phải hạch toán và định khoản nhiều nghiệp vụ thì kế toán phải kiểm tra thật kỹ các định khoản để xem mình làm đúng hay sai nhưng không ghi rõ tring từng nghiệp vụ.

Tài Chính Cá Nhân Là Gì?

 

Hướng dẫn kiểm tra số liệu kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng 

TH2: Mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng và chứng từ liên quan đến tài khoản tiền gửi ngân hàng

Nếu các chứng từ liên quan đến việc kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Các chứng từ cần có để kiểm tra số liệu tài khoản ngân hàng, chứng từ cần có gồm: sổ phụ ngân hàng theo tháng, giấy báo Nợ, giấy báo Có, giấy nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, ủy nhiệm chi, lệnh chi,…sao kê hàng tháng và năm.

– Cần lưu ý kế toán nên đẻ riêng chứng từ theo tháng. 

– Trường hợp hóa đơn thanh toán qua ngân hàng thì phải photo ủy nhiệm chi để kẹp cùng với hóa đơn

– Cần có sổ phụ bằng file mềm kết xuất trên chứng từ trên phần mềm Internetbanking để cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu công việc hành chính nhân sự

TH3: Những mẹo và lưu ý kiểm tra số hiệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Trường hợp kế toán thanh toán với hóa đơn đầu vào trên 20.000.000 đồng đều phải thực hiện thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng được khấu trừ thuế GTGT tính vào chi phí thuế TNDN.
Trường hợp tài khoản được tính thanh toán chỉ được tính phù hợp nếu việc thanh toán tài khoản  chứng từ của bên mua xang tài hoản bên bán,

Tuy nhiên, những trường hợp sau sẽ không được tính khi thanh toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng,

+ Kế toán mua hàng nộp tiền vào tài khoản bên bán hàng bằng giấy nôp tiền vào tài khoản.

+ Bên mua hàng dùng ủy nhiêm chi để thanh toán tài khoản từ tài khoản công ty xang tài khoản của bên bán hàng để dùng ủy nhiệm chi thanh toán từ tài khoản công ty sang tài khoản của giám đốc ngân hàng hoặc cá nhân của công ty ở bên bán.

+ Kế toán mua hàng dùng TK của giám đốc công ty thanh toán sang tài khoản của giám đốc cá nhân hoặc trường hợp dùng tài khoản của cá nhân bên bán.

Khi làm kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng các bạn cần lưu ý thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ khi làm kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng.