Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Báo Cáo Doanh Thu Là Gì? Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Mới Nhất

1. Báo cáo doanh thu là gì? Mục đích lập báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu là một tài liệu hoặc báo cáo được tạo ra để cung cấp thông tin về số tiền mà một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp đã kiếm được từ các hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo doanh thu bao gồm các yếu tố chính là doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, chi phí vận hành, thu nhập, các khoản chi phí và thu nhập khác, lợi nhuận.

 Mẫu báo cáo doanh thu

2. Các loại báo cáo doanh thu

Có nhiều loại báo cáo doanh thu công ty có thể tạo ra để theo dõi và phân tích hiệu quả kinh doanh của mình. Dưới đây là một số loại báo cáo doanh thu phổ biến:

– Báo cáo tổng quan về doanh thu: cung cấp thông tin tổng quan về số tiền công ty đã kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm tổng doanh thu, lợi nhuận ròng và các chỉ số tài chính khác.

– Báo cáo theo ngành/nhóm sản phẩm: đây là báo cáo chi tiết về doanh thu từ các ngành hoặc nhóm sản phẩm khác nhau của công ty. Qua báo cáo có thể xác định được nguồn gốc của doanh thu và hiệu suất kinh doanh của từng ngành hoặc nhóm sản phẩm.

– Báo cáo theo kênh phân phối: Báo cáo này tập trung vào việc phân tích hiệu suất kinh doanh qua các kênh phân phối khác nhau, chẳng hạn như bán lẻ, bán buôn, trực tuyến hay offline. Dựa vào báo cáo công ty có thể xem xét sự ưu tiên và điều chỉnh chiến lược marketing và tiếp thị.

– Báo cáo theo khách hàng: Báo cáo này phân tích doanh thu từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng cụ thể. Nó giúp công ty hiểu rõ hơn về giá trị của từng khách hàng và tập trung vào việc duy trì và phát triển mối quan hệ với những khách hàng quan trọng.

– Báo cáo theo khu vực địa lý: Đây là báo cáo tổng hợp doanh thu từ các khu vực địa lý khác nhau, cho phép công ty xem xét sự phân bổ doanh thu và tìm ra các cơ hội mới trong các thị trường tiềm năng.

– Báo cáo so sánh theo thời gian: Loại báo cáo này so sánh doanh thu của công ty qua các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như so sánh theo quý, năm hoặc chu kỳ kinh doanh. Báo cáo giúp công ty đánh giá được xu hướng tăng trưởng và hiệu suất dài hạn.

Các loại báo cáo này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi công ty và ngành nghề.

3. Tổng hợp mẫu báo cáo doanh thu mới nhất

Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel cơ bản

Một mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel về cơ bản sẽ gồm những điểm sau:

– Sheet danh mục: Sheet danh mục hàng hóa là trang tính đầu tiên cần có trong báo cáo doanh thu bán hàng. Phần này bao gồm danh mục hàng hóa, thông tin nhân viên, mô tả hàng hóa, giá thành. Sheet này được sử dụng nhiều lần và liên kết với các Sheet khác trong mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel.

– Sheet Data bán hàng: Trang tính này dùng để nhập, lưu trữ các dữ liệu trong suốt quá trình kinh doanh hàng hóa. Mỗi cột sẽ là một tiêu chí để nhập thông tin như ngày tháng năm bán hàng, mã sản phẩm, tên và mô tả sản phẩm, số lượng, đơn giá, tên khách hàng, tên chi nhánh bán, tên nhân viên thực hiện,…

– Sheet báo cáo doanh thu: Đây là phần doanh nghiệp thực hiện báo cáo doanh thu bán hàng theo chu kỳ nhất định, ví dụ như ngày, tuần, tháng, quý, năm, hoặc theo từng mặt hàng.

 Mẫu báo cáo theo khu vực địa lý

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi, thì cần lập mẫu báo cáo doanh thu theo khu vực/chi nhánh. Nội dung vẫn bao gồm những thông tin cơ bản, như giá trị hóa đơn/hợp đồng, chi nhánh thực hiện, có thể tổng kết hiệu quả kinh doanh từng khu vực/chi nhánh theo quý để dễ so sánh.

Mẫu báo cáo doanh thu theo kênh phân phối

Các kênh phân phối bao gồm bán hàng tại cửa hàng vật lý, bán hàng trên mạng xã hội, qua sàn TMĐT, bán hàng qua các cộng tác viên/đại lý, telesales,… Nội dung cơ bản bao gồm loại kênh bán hàng, tổng doanh thu, số lũy kế đến kỳ báo cáo, so sánh cùng kỳ năm trước,…

Mẫu báo cáo doanh thu hàng ngày

Báo cáo này sẽ trình bày thông tin hàng hóa, thông tin nhân viên, số lượng bán, đơn giá, tổng doanh thu, lợi nhuận trong ngày. Ngoài ra, đối với từng ngành nghề, báo cáo doanh thu sẽ có thêm những thông tin khác phù hợp với đặc thù kinh doanh.

4. Hướng dẫn cách làm báo cáo doanh thu

Mẫu báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng cần phải đảm bảo có các nội dung sau:

– Sheet “Danh mục sản phẩm”: Đây là sheet dùng để lưu trữ các thông tin chung của cửa hàng, doanh nghiệp như hàng hóa, mô tả hàng hóa và đơn giá. Điều này sẽ giúp các thông tin được chính xác, giảm thiểu tình trạng rủi ro trong quá trình tổng kết doanh thu.

– Sheet “Dữ liệu”: Tại đây, người lập báo cáo sẽ nhập các dữ liệu và doanh số trong quá trình kinh doanh. Trong sheet sẽ bao gồm một số thông tin như ngày tháng bán hàng, tên sản phẩm, mã sản phẩm, giá bán, số lượng sản phẩm bán ra, doanh thu, tên người mua hàng và các dữ liệu phát sinh.

– Sheet “Báo cáo”: Đây là sheet thể hiện đầy đủ nhất doanh thu bán hàng của doanh nghiệp theo từng khoảng thời gian cụ thể. Trong đó hai dạng báo cáo phổ biến là báo cáo doanh thu theo sản phẩm và theo giai đoạn.

5. Những lưu ý khi lập báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu cần độ chính xác rất cao và được lưu hành nội bộ. Người lập cần chú ý một số điều sau:

– Bảng báo báo cáo doanh thu phải gồm đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, tên báo cáo, thời gian và địa điểm lập, thông tin người lập, chữ ký các bên có trách nhiệm liên quan,…

– Các dữ liệu trong báo cáo phải có thật và chính xác, không được sai lệch.

– Nội dung của báo cáo phải được chia thành các hạng mục rõ ràng: báo cáo doanh thu phải chia thành các chỉ tiêu và được tổng hợp một cách khoa học. Điều này làm tăng độ chính xác của báo cáo, cũng như giúp người đọc dễ theo dõi.

– Tùy theo mục đích và yêu cầu đưa ra, người lập cần sử dụng mẫu báo cáo thích hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin mà ban lãnh đạo doanh nghiệp cần nghiên cứu.

Xem thêm:

Công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động có vi phạm hay không?

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới nhất

Lịch Nộp Các Báo Cáo Thuế Mới Nhất