Trường hợp nào hóa đơn không cần đơn vị tính, số lượng, đơn giá?
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Trường hợp nào hóa đơn không cần đơn vị tính, số lượng, đơn giá?

Trường hợp nào hóa đơn không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá là điều khiến không ít người băn khoăn. Cùng theo dõi bài viết sau để có câu trả lời.

Trường hợp nào hóa đơn không cần đơn vị tính, số lượng, đơn giá?

Nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá. Cụ thể:

– Tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá;

– Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng;

– Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế;

– Hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp quốc phòng an ninh phục vụ hoạt động quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ;

– Và riêng hóa đơn của doanh nghiệp vận chuyển hàng không xuất cho đại lý là hóa đơn xuất ra theo báo cáo đã đối chiếu giữa hai bên và theo bảng kê tổng hợp: Không phải có đơn giá.

Như vậy, không phải trong mọi trường hợp trên hóa điện tử đều phải ghi đầy đủ đơn vị tính, số lượng, đơn giá của hàng hóa, dịch vụ.

 
Trường hợp nào hóa đơn không cần đơn vị tính, số lượng, đơn giá
Trường hợp nào hóa đơn không cần đơn vị tính, số lượng, đơn giá? (Ảnh minh họa)

Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không?

Hóa đơn dịch vụ không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính (theo điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020). Theo đó:

Còn đối với dịch vụ thì không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính” trên hóa đơn mà đơn vị tính được xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch vụ cung cấp.

– Số lượng hàng hóa, dịch vụ:

 Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên.

Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày.. .tháng…năm”. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày.. .tháng…năm”.

– Đơn giá hàng hóa, dịch vụ:

Ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên. Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

Như vậy, hóa đơn điện tử cung cấp dịch vụ không cần có tiêu thức đơn vị tính. Còn đối với tiêu thức số lượng, đơn giá thì cũng không nhất thiết phải có đối với các dịch vụ sử dụng bảng kê.