Tổng hợp danh sách văn bản hướng dẫn Luật BHXH, Luật BHYT
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Tổng hợp danh sách văn bản hướng dẫn Luật BHXH, Luật BHYT

Để hướng dẫn thực thi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) hiện hành, rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Sau đây là file tổng hợp danh sách văn bản hướng dẫn Luật BHXH và Luật BHYT (còn hiệu lực), giúp bạn đọc tra cứu dễ dàng hơn.

Chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là các các trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của nước ta, có vai trò đặc biệt quan trọng với cả doanh nghiệp và người lao động. Hiện nay, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y đang được điều chỉnh bởi các Luật sau đây:

Lưu ý: Các Luật kể trên đều bị sửa đổi, bổ sung một số nội dung bởi các Luật khác. Cụ thể, khái niệm “Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế” tại Luật Bảo hiểm y tế hiện hành đã bị sửa đổi bởi Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ 01/7/2021).

Trong khi đó, các quy định về lương hưu và tuổi nghỉ hưu của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bị sửa đổi bởi Bộ luật Lao động năm 2019 (Có hiệu lực từ 01/01/2021). Do đó, khi tra cứu và áp dụng pháp luật, bạn đọc cần lưu ý quy định trên.

Tổng hợp danh sách văn bản hướng dẫn Luật BHXH và Luật BHYT
Danh sách văn bản hướng dẫn Luật BHXH và Luật BHYT (Ảnh minh họa)

Để áp dụng chính xác các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhiều khi cần căn cứ vào quy định hướng dẫn dưới Luật như Nghị định, Thông tư, Quyết định,… Trong quá trình thi hành, nhiều văn bản cũng đã bị sửa đổi, bổ sung, thậm chí còn bị thay thế, bãi bỏ.

Việc nắm rõ các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ giúp người lao động và doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật mà còn biết được chính xác các quyền lợi chính đáng mà mình được hưởng, nếu bị xâm phạm thì còn biết cách đòi lại quyền lợi.