Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Rà soát mã số BHXH và cấp thẻ BHYT cho Học sinh – Sinh viên

Mã số BHXH là gì? Mã số BHXH là định danh duy nhất được gắn cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được theo suốt thời gian tham gia BHXH.

Thực hiện quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành về việc sử dụng mã số BHXH, từ tháng 9/2017 tất cả các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý người tham gia BHYT, học sinh sinh viên, trẻ em…đều phải thực hiện việc rà soát cấp mã số BHXH. Thấu hiểu những khó khăn của đơn vị, EFY Việt Nam xây dựng công cụ hỗ trợ việc rà soát và cấp thẻ BHYT cho học sinh – sinh viên của khối trường học cụ thể như sau:

I. Rà soát mã số BHXH

I.1. Cách 1: Đơn vị liên hệ với cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu danh sách mã số BHXH

I.1.1. Với học sinh – sinh viên đầu cấp

Bước 1: Đơn vị trường học tổng hợp dữ liệu từ phần mềm quản lý học sinh – sinh viên; hoặc dữ liệu quản lý tham gia BHYT của trường theo mẫu sau: Danh sách học sinh – sinh viên đầu cấp (bấm trực tiếp vào link để tải file)
Bước 2: Gửi email cho cán bộ BHXH danh sách học sinh – sinh viên đầu cấp của trường.

Bước 3: Nhận qua email danh sách học sinh – sinh viên đầu cấp của trường đã được kiểm tra mã số BHXH bao gồm:

+ MS2: Danh sách HSSV đã có mã số BHXH theo mẫu sau: MS2

+ MS1: Danh sách HSSV chưa có mã số BHXH: danh sách còn lại của trường

Bước 4: Đơn vị trường học thực hiện kê khai Hồ sơ cấp mã BHXH cho HSSV theo phần I.2

I.1.2. Với học sinh – sinh viên cũ của trường

Bước 1: Cơ quan BHXH trực tiếp xuất dữ liệu HSSV tham gia BHYT khóa học trước của trường theo 2 danh sách:

+ MS2: Danh sách HSSV đã có mã số BHXH theo mẫu sau: MS2

+ MS1: Danh sách HSSV chưa có mã số BHXH

Bước 2: Đơn vị trường học thực hiện kê khai Hồ sơ cấp mã BHXH cho HSSV theo phần I.2

I.2. Cách 2: Đơn vị thực hiện kiểm tra mã số BHXH trực tiếp trong phần mềm EFY-eBHXH

Phần mềm EFY-eBHXH hỗ trợ đơn vị trường học trực tiếp kiểm tra mã số BHXH của học sinh – sinh viên trước khi kê khai mà không cần chuyển dữ liệu lên cơ quan BHXH.

Tại phần mềm đơn vị thực hiện như sau:
Bước 1: Đơn vị mở phần mềm EFY-eBHXH => Chọn thủ tục Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho HSSV => Lập tờ khai

Bước 2: Kê khai dữ liệu học sinh – sinh viên cần tra cứu mã số BHXH vào phần mềm qua 3 cách như hướng dẫn tại mục II.2.1. Thu thập dữ liệu dưới.

Lưu ý bổ sung đầy đủ các thông tin cá nhân của học sinh – sinh viên trước khi thực hiện tra cứu bao gồm:

– Họ và tên

– Ngày sinh

– Giới tính

– Địa chỉ đăng ký giấy khai sinh/hộ khẩu bao gồm 3 cấp Tỉnh/TP – Quận/huyện – Xã/phường

Bước 3: Kiểm tra mã số BHXH

– Trường hợp học sinh – sinh viên có mã số BHXH: hệ thống kéo tự động mã số được tra cứu về phần mềm tại cột Mã số BHXH

– Trường hợp học sinh – sinh viên chưa có mã số BHXH: cột Mã số BHXH hiện trống thông tin

– Trường hợp học sinh – sinh viên đang được nhập mã số BHXH sai: cột Mã số BHXH báo đỏ, đồng thời cột Trạng thái sẽ hiển thị thông tin đúng của cá nhân mang mã số BHXH. Đơn vị kiểm tra và điều chỉnh lại thông tin

Bước 4: Kê khai thủ tục cấp thẻ BHYT cho học sinh – sinh viên như hướng dẫn tại mục II

II. Kê khai thủ tục Cấp thẻ BHYT cho học sinh – sinh viên

II.1. Danh sách học sinh – sinh viên đã có mã số BHXH
Bước 1: Đơn vị mở phần mềm EFY-eBHXH => Chọn thủ tục Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho HSSV => Lập tờ khai

Bước 2: Vào tab D03 HSSV Tăng => Chọn Nạp DS đã có mã số MS2

+ Chọn Thay thế toàn bộ: Thay thế toàn bộ dữ liệu trong bảng kê khai D03 HSSV Tăng bằng dữ liệu trong file excel

+ Chọn Thêm tiếp: Cộng gộp dữ liệu trong file excel vào cùng dữ liệu đang kê khai trên D03 HSSV Tăng

Bước 3: Đơn vị kê khai bổ sung các thông tin còn thiếu như: Mã nơi đăng ký khám chưa bệnh; Số tháng tham gia BHYT; Từ ngày …

  • Trường hợp đơn vị muốn dùng file excel để kê khai, vui lòng chọn Lấy file mẫu => File có dữ liệu => Bổ sung thông tin vào file D03-TS HSSV => Vào phần mềm => Nạp dữ liệu
  •  

  • Với trường hợp có mã số BHXH, đơn vị kê khai Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính và bấm Kiểm tra mã số BHXH để cập nhật địa chỉ khai sinh của người tham gia.
Bước 4: Xuất tờ khai và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH
II.2. Danh sách học sinh – sinh viên chưa có mã số BHXH
II.2.1. Thu thập dữ liệu

Với danh sách HSSVchưa được cấp mã số BHXH, đơn vị thực hiện thu thập dữ liệu bao gồm:

Thông tin cá nhân của HSSV

Thông tin thành viên hộ gia đình

Đơn vị có thể lựa chọn 3 cách thu thập dữ liệu HSSV như sau:

II.2.1.1. Nhập dữ liệu trên Website https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxh

– Nhà trường thông báo Phụ huynh, Thầy – Cô giáo, Học sinh – Sinh viên địa chỉ Website https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxh để nhập thông tin cá nhân và thành viên hộ gia đình để cấp Mã số BHXH (hỗ trợ nhập bằng máy tính hoặc thiết bị di động) đối với những em HSSV chưa được cấp mã số BHXH.

Giao diện màn hình nhập dữ liệu

 Sau khi nhập xong dữ liệu, nhấn nút “Chuyển dữ liệu về trường”. Hồ sơ cá nhân và các thành viên hộ gia đình của HSSV sẽ tự động được chuyển về Kho dữ liệu online Ecloud HSSV của nhà trường đồng thời được đồng bộ bổ sung Số sổ tạm tham gia BHYT năm trước (nếu có)

– Nhà trường đăng nhập vào phần mềm EFY-eBHXH, vào thủ tục “Cấp thẻ BHYT cho HSSV” để nhận dữ liệu cấp mã số BHXH.
B1: Chọn Tab “Dữ liệu rà soát cấp mã số BHXH
B2: Nhấn vào nút “Lấy dữ liệu” để kéo dữ liệu trên Website về phần mềm.

Phần mềm sẽ tự động đồng bộ bổ sung số sổ tạm của HSSV (nếu có)

B3: Tích chọn Lớp hoặc HSSV cần kê khai cấp thẻ BHYT đợt này
B4: Nhấn vào nút “Chuyển cấp thẻ BHYT”
B5: Chọn phương án “Tăng BHYT”

II.2.1.2. Nhập dữ liệu trên file mẫu excel
B1: Nhà trường đăng nhập vào phần mềm EFY-eBHXH, vào thủ tục “Cấp thẻ BHYT cho HSSV
B2: Chọn Tab “D03 HSSV Tăng
B3: Chọn “Lấy file mẫu” chọn “File trắng”

       B4: Kê khai đầy đủ thông tin cá nhân của HSSV và hộ gia đình vào file mẫu

Lưu ý:

  • Khi kê khai thông tin thành viên Hộ gia đình, lưu ý copy các cột Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Lớp tương ứng với số dòng của các thành viên trong hộ gia đình HSSV đó.
  •  

  • Kê khai Số sổ tạm của HSSV đã tham gia những năm trước để cộng gộp thời gian BHYT liên tục
B5: Tại thủ tục “Cấp thẻ BHYT cho HSSV” chọn “Nạp dữ liệu”

+ Chọn Thay thế toàn bộ: Thay thế toàn bộ dữ liệu trong bảng kê khai D03 HSSV Tăng bằng dữ liệu trong file excel

+ Chọn Thêm tiếp: Cộng gộp dữ liệu trong file excel vào cùng dữ liệu đang kê khai trên D03 HSSV Tăng

B6: Các trường hợp không có Mã số BHXH, phần mềm hỗ trợ sinh tự động Phụ lục thành viên hộ gia đình và đổ dữ liệu từ file mẫu sang (nếu có)

II.2.1.3. Nhập dữ liệu trực tiếp trên phần mềm
B1: Nhà trường đăng nhập vào phần mềm EFY-eBHXH, vào thủ tục “Cấp thẻ BHYT cho HSSV
B2: Chọn Tab “D03 HSSV Tăng
B3: Chọn “Thêm lớp” và nhập thông tin lớp
B4: Nhập thông tin cá nhân của HSSV
B5: Kê khai Số sổ tạm của HSSV đã tham gia những năm trước để cộng gộp thời gian BHYT liên tục

B5: Các trường hợp không có Mã số BHXH, phần mềm hỗ trợ sinh tự động Phụ lục thành viên hộ gia đình

Đơn vị kê khai thành viên hộ gia đình của HSSV đó bao gồm: Chủ hộ, học sinh – sinh viên cấp thẻ, các thành viên khác của hộ gia đình

II.2.2.2. Kê khai thông tin giá trị cấp thẻ BHYT cho học sinh – sinh viên

Đơn vị kê khai bổ sung các thông tin còn thiếu được phần mềm báo đỏ

Phần mềm có hỗ trợ thao tác Sao chép – Dán – Kéo – Thả – Xóa như excel

Trường hợp đơn vị có nhiều HSSV cùng thời hạn sử dụng của thẻ: Tích chọn danh sách HSSV theo điều kiện => Chọn “Nhập thời gian tham gia BHYT” => Nhập “Từ tháng” và “Số tháng” để cập nhật thời gian tham gia cho toàn bộ danh sách được chọn

III. Xuất tờ khai

TH1: Hồ sơ Cấp thẻ BHYT cho HSSV đã có mã số BHXH bao gồm:

D03-TS Danh sách người chỉ tham gia BHYT

TH2: Hồ sơ Cấp thẻ BHYT cho HSSV chưa có mã số BHXH bao gồm:

D03-TS Danh sách tham gia BHYT

TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

IV. Nộp tờ khai

Đơn vị cắm chữ ký số và nộp tờ khai lên cơ quan BHXH.

Hồ sơ sau khi được tiếp nhận, sẽ được cán bộ BHXH thực hiện đồng bộ mã số BHXH và cấp thẻ BHYT cho HSSV.

Xem thêm:

Đối Tượng, Điều Kiện Và Thủ Tục Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp

8 cách tra cứu mã số thuế cá nhân online bằng CCCD/CMND CHÍNH XÁC