Mẫu Đơn xin san lấp mặt bằng cho hộ gia đình chuẩn, mới nhất
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mẫu Đơn xin san lấp mặt bằng cho hộ gia đình chuẩn, mới nhất

San lấp mặt bằng là việc làm phẳng bề mặt đất ở những chỗ quá cao hay quá thấp trước khi xây dựng nhà cửa, công trình…Trước khi tiến hành san lấp, người dân cần làm Đơn xin san lấp mặt bằng cho hộ gia đình.

1. Mẫu Đơn xin san lấp mặt bằng cho hộ gia đình chuẩn, mới nhất

1.1 Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày….tháng…năm 20….

ĐƠN XIN CẢI TẠO SAN LẤP MẶT BẰNG

(V/v: Xin được cho phép cải tạo san lấp mặt bằng tại….. với diện tích…..m2/ ha)

Kính gửi:

– BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

– ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…

– SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH…)

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010.

(Tên tổ chức, cá nhân)…

Trụ sở tại:………………………………….

Điện thoại:……………………. Fax:………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số…/…. ngày …/…/….. (nếu có).

Đang thực hiện việc cải tạo mặt bằng ………….. tại khu vực… xã….. huyện….., tỉnh … theo Quyết định phê duyệt số …../….. ngày …../…../…. của….. (hoặc tại thửa số… tờ bản đồ số… đã được ……. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ngày…/…/…..)

Giấy phép xây dựng số …../….. ngày …../…../….. do….. (tên cơ quan) cấp.

Đề nghị được cấp phép khai thác đất san lấp với những thông số sau:

Diện tích khu vực cải tạo: …..….. (ha, m2), được giới hạn bởi các điểm góc: ….. có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực kèm theo.

Trữ lượng đất san lấp khai thác:…….. m3.

Độ sâu của mặt bằng xin san lấp, cải tạo: từ….. mét đến….. mét, trung bình…. mét.

Lý do, mục đích xin san lấp mặt bằng:…

Thời gian thực hiện: …………. tháng, từ tháng …… năm ……. đến tháng …….. năm…….

Mục đích sử dụng:…

(Tên tổ chức, cá nhân)……. cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

1.2 Mẫu số 2

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) 

Số: ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN ĐÀO AO, HỒ (SAN HẠ CẢI TẠO MẶT BẰNG)

KẾT HỢP TẬN DỤNG VẬT LIỆU SAN LẤP

Kính gửi: – Sở Tài nguyên và Môi trường

– UBND huyện ….

(Tên tổ chức, cá nhân) ………………………..

Địa chỉ: ………………………

Điện thoại: …………………, Fax: …………….

Diện tích khu vực xin đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng): …….(ha, m2) thuộc thửa đất số …… tờ bản đồ số …… thuộc xã ……, huyện ……, tỉnh…….

Độ sâu xin đào ao, hồ (độ cao mặt bằng xin san hạ, cải tạo): …… mét;

Lý do, mục đích xin đào ao hồ (san hạ mặt bằng):…………

Khối lượng vật liệu san lấp xin tận dụng từ việc đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng) sau khi trừ bờ bảo vệ: ……… m3;

Thời gian thực hiện: ……….. tháng, từ tháng …. năm …. đến tháng ….. năm…….

(Tên tổ chức, cá nhân)……….. cam kết tuân thủ đúng nội dung Giấy phép được cấp, tuân thủ “Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh……” và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nếu vi phạm sẽ chịu xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và bị thu hồi quyền sử dụng đất.

Xác nhận của UBND xã

Ký tên, đóng dấu

Tổ chức, cá nhân làm đơn

Ký và ghi rõ họ tên

 

2. Điều kiện san lấp mặt bằng thế nào?

San lấn mặt bằng là việc đào các khu vực cao hơn của mặt đất trong địa hình đó vận chuyển xuống các khu vực thấp hơn và lấp đầy các khu vực thấp hơn đó. San lấp mặt bằng giúp tạo ra địa hình khu đất xây dựng theo ý đồ trước của chủ sử dụng đất.

 

Đơn xin san lấp mặt bằng cho hộ gia đìnhĐiều kiện tiến hành san lấp mặt bằng hiện nay (Ảnh minh họa)

Để được tiến hành san lấp mặt bằng người sử dụng đất trước tiên phải chứng minh được quyền sử dụng đất của mình. Đồng thời, việc san lấp mặt bằng cũng cần phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 170 Luật Đất đai 2013:

  • Tuân thủ các biện pháp bảo vệ đất.
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cam kết không làm tổn hại tới lợi ích hợp pháp của những người sử dụng đất có liên quan.

Ngoài ra, để đủ điều kiện san lấp mặt bằng hợp pháp thì bạn cũng cần lưu ý tới những chính sách, quy định thuộc UBND cấp tỉnh.

Nếu tự ý thực hiện san lấp trên mảng đất không được phép cải tạo có thể bị coi là hủy hoại đất do hành vi làm biến dạng địa hình và suy giảm chất lượng của mảnh đất, gây xáo trộn, ô nhiễm đất, làm giảm hoặc là làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được cơ quan quản lý xác định từ đầu.

3. Hồ sơ xin san lấp mặt bằng gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ xin san lấp mạt bằng gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin phép san lấp mặt bằng;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất là hợp pháp theo quy định;

– Bản cam kết về việc đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề;

– Bản vẽ, phương án thi công san lấp mặt bằng, phương án đổ thải;

– Bản mô tả năng lực của đơn vị trực tiếp thực hiện san lấp mặt bằng;

– Bản cam kết về an toàn môi trường;

Theo đó, thẩm quyền cho phép san lấp mặt bằng được như sau:

– Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận cho khai thác đất đắp nền, các công trình xây dựng, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền.

– Trường hợp san gạt cải tạo mặt bằng trong diện tích đất được giao (không bao gồm đất ở) cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà không sử dụng đất để san lấp công trình khác phải đăng ký khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch thi công, vị trí đổ đất thải tại UBND cấp huyện và phải được UBND cấp huyện chấp thuận bằng văn bản.