Hướng dẫn nộp thuế môn bài online 2024 chi tiết từng bước
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Hướng dẫn nộp thuế môn bài online 2024 chi tiết từng bước

Hiện nay, cơ quan thuế chưa cấp ID thuế để nộp lệ phí môn bài nên kế toán nhiều doanh nghiệp vẫn lựa chọn cách tạm nộp thuế như mọi năm. Dưới đây là cách nộp thuế môn bài online 2024 để bạn đọc tham khảo.

Hướng dẫn nộp thuế môn bài online 2024 chi tiết nhất

Bước 1: Truy cập trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp

Bước 3: Sau khi đăng nhập chọn [Nộp thuế] => Chọn ngân hàng cần nộp tiền thuế môn bài (đảm bảo tài khoản đủ tiền để nộp thuế) => Tạm nộp

Bước 4: Điền Tờ khai thông tin nộp thuế môn bài 2024

– Loại tiền: Chọn VND

– Trích từ tài khoản nào: Chọn số tài khoản nào của Ngân hàng đã chọn ở bước 3 để trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước

– Thông tin cơ quan quản lý thu: Mặc định thông tin cơ quan quản lý thu của doanh nghiệp.

*** Nếu nộp thuế cho chi nhánh/văn phòng đại diện thì phải chọn lại mục này để thay đổi cho đúng với cơ quan quản lý thu của chi nhánh/văn phòng đại diện.

– Thông tin Kho Bạc:

+ Chuyển cho Kho bạc Nhà nước: Hệ thống tự động chọn

+ Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Chọn bất kỳ ngân hàng nào nhưng nên chọn cùng hệ thống ngân hàng với ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản (nếu có)

– Loại thuế: Chọn “Thuế Nội địa”

– Trong mục “Các loại thuế khác”, click “Lựa chọn” => Tờ khai (Số quyết định, thông báo chưa có nên sẽ nộp theo Tờ khai) => Chọn Tờ khai => Kéo xuống dưới tại mục “THUẾ MÔN BÀI” chọn 01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021) => Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo chọn Nộp thuế theo năm: 00/CN/YYYY và điền 2024 vào ô bên cạnh để được “00/CN/2024” => Tiếp tục

– Tại mục Nội dung các khoản nộp NSNN chọn Mục 2850 – Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh => Tra cứu => Kéo xuống dưới để chọn mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp (Tiểu mục)

Xác định mức lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ của doanh nghiệp ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… cụ thể:

TT

Căn cứ thu

Mức thu

Tiểu mục

1

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư > 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2862-Lệ phí môn bài mức (bậc) 1

2

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ≤ 10 tỷ đồng

02 triệu đồng/năm

2863-Lệ phí môn bài mức (bậc) 2

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/năm

2864-Lệ phí môn bài mức (bậc) 3

– Sau đó điền số tiền tương ứng với mức lệ phí môn bài phải nộp vào mục Số tiền VND.

Bước 5: Chọn [Hoàn thành] và kiểm tra lại thông tin (Cơ quan quản lý thu, Mã chương, Mã NDKT) => Chọn [Ký và nộp] (cắm chữ ký số, ký và nộp Giấy nộp tiền)

Bước 6: Sau khi Ký số và nộp thành công thì người nộp thuế tiến hành tra cứu bằng cách sau:

– Chọn [Nộp thuế] => [Tra cứu giấy nộp tiền] và tiến hành tra cứu theo ngày lập giấy nộp tiền (tức ngày nộp).

Hướng dẫn nộp thuế môn bài online 2024 chi tiết nhất
Hướng dẫn nộp thuế môn bài online 2024 chi tiết nhất (Ảnh minh họa)

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2024 là bao giờ?

Hạn nộp thuế môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/01/2024. Thời hạn này không thay đổi so với trước đây, kế toán có thể chờ cơ quan thuế cấp mã ID rồi nộp hoặc thực hiện tạm nộp như hướng dẫn nêu trên, miễn đảm bảo đúng thời hạn.

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:

– Đối với người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh)/có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh/bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập/bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

*** Đặc biệt, nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

– Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện.