Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống kế toán

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA ACC TRAINING – ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

CHUYÊN NGHIỆP – GIẢM RỦI RO –CHÍNH XÁC

 • Bạn đang cảm thấy bất an về việc nhân viên gian lận nhưng không có chứng cứ
 • Bạn đang không biết vì sao doanh thu tăng, nhưng lại không có lợi nhuận
 • Bạn không biết vì sao khách đông, nhưng doanh thu lại không đúng như bạn dự toán
 • Bạn không kiểm soát được chi phí phát sinh tại doanh nghiệp do không biết cách xây dựng định mức chi phí cho từng hoạt động
 • Bạn kiểm tra số liệu trên sổ sách kế toán không khớp với thực tế

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống kế toán của ACC TRAINING – Đào tạo kế toán sẽ giúp bạn bịp được những lỗ hổng thất thoát trong các khâu hoạt động của Doanh nghiệp, kiểm soát được chi phí bằng cách xây dựng định mức cho từng chi phí phát sinh, Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phù hợp làm công cụ để kiểm soát.       

Các bước xây dựng hệ thống kế toán:

Rà soát lại toàn bộ quy trình hoạt động của doanh nghiệp:

 • Xây dựng hệ thống các quy trình và mẫu biểu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu giảm rủi ro thất thoát và lãng phí

Xây dựng hệ thống chứng từ và luân chuẩn chứng từ

 • Xây dựng hệ thống chứng từ theo từng quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp
 • Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Xây dựng quy trình hạch toán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh   

 • Xây dựng hệ thống tài khoản phù hợp để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Xây dựng quy trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

 • Xây dựng quy trình lên các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)
 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị theo yêu cầu

Lợi ích của bạn nhận được khi sử dụng “Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống kế toán” của ACC TRAINING – Đào tạo kế toán:

 • Không bị lấy cắp tiền mà không biết.
 • Thắt chặt được toàn bộ chi phí phát sinh có thể tiết kiệm lên đến hàng tỷ đồng.
 • Có hệ thống báo cáo quản trị phù hợp làm công cụ kiểm soát.
 • Có quy trình hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhanh, chính xác và kịp thời

ACC TRAINING – ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CAM KẾT

Chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống kế toán. Chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn bịp được các lỗ hổng thất thoát trong các khâu hoạt động, thắt chặt kiểm soát toàn bộ chi phí phát sinh. Chi phí của doanh nghiệp sẽ giảm ngay sau khi áp dụng hệ thống quy trình kiểm soát.

Tùy vào quy mô của mỗi doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá chi tiết cho các bạn. Hãy liên hệ để nhận được báo giá chi tiết và ưu đãi nhất 

Ngoài dịch vụ kế toán và thuế, ACC TRAINING – Đào tạo kế toán còn có các khóa kế toán từ cơ bản đến chuyên sâu. Xin vui lòng liên hệ hotline: 0338714414 để được tư vấn