Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động có vi phạm hay không?

Quy định mới về hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/2/2024

Theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, có một số thay đổi người lao động cần lưu ý, cụ thể:

1. Bổ sung hướng dẫn tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp đến ngày đó của tháng sau trừ 1 ngày. Tuy nhiên, với trường hợp trường hợp tháng sau không có ngày tương ứng thì ngày kết thúc của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày cuối cùng của tháng đó.

Ví dụ:

Ông Cao Văn D làm tại 1 cty đc 3 năm thì nghỉ việc. Khi nghỉ việc cho đến nay đã đc 2 năm và khi ông D làm việc với PNS cty để lấy Sổ bảo hiểm thì đc biết cty chưa thể trả vì một số vấn đề sau liên quan đến ông Đ :- Vùng ông D quản lý có một số KH vẫn còn nợ tiền cty ( Bảng chốt công nợ ko có chữ ký xác nhận của ông D ).- Đơn xin nghỉ việc Cấp trên trực tiếp quản lý chưa ký dù ông D đã gửi về cty và cấp quản lý khi ấy nói là đồng ý theo nguyện vọng nghỉ việc của ông D. ( Vì vậy cty cho là khi đơn xin nghỉ việc mà ông D gửi về cấp trên ko ký thì thành ông D tự ý nghỉ… ).  Hiện tại ông D đã và đang làm cty khác và vẫn đóng số sổ BH cũ . nay ông D muốn lấy sổ về để nộp cho cty mới theo yêu cầu . Vậy cho ông D xin hỏi cty cũ giữ sổ vì lý do như vậy có đúng quy định hay không và ông D phải làm những thủ tục gì để lấy Sổ BH về.

Trả lời: 

Tại điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định về trách nhiệm của phía người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng, cụ thể:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy khi ông D nghỉ việc phía công ty và ông D có trách nhiệm thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của cả hai bên ví dụ như thanh toán lương, thưởng (nếu có), khoản bồi thường,…. Trong thời hạn là 7 ngày, các bên phải thực hiện thanh toán khoản này, trường hợp phức tạp thì kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Đồng thời trách nhiệm của phía công ty là xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà phía công ty đã giữ của người lao động.

Đối chiếu với trường hợp của ông D, ông D đã nghỉ việc được 2 năm mà phía công ty vẫn chưa chốt sổ và trả sổ cho ông D là vi phạm. Lúc này bạn sẽ liên lạc trực tiếp với công ty yêu cầu  công ty trả sổ. Nếu phía công ty không hợp tác ông D có quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết đến Hòa giải viên lao động tại phòng lao động thương binh xã hội quận/huyện nơi công ty cũ có trụ sở để được yêu cầu giải quyết. 

Xem thêm:

Cách tra cứu mã số thuế và thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhanh chóng, đơn giản nhất

Rà soát mã số BHXH và cấp thẻ BHYT cho Học sinh – Sinh viên

Người đi học có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?