Cho thuê đất công ích: Điều kiện, thời hạn, quy trình
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Cho thuê đất công ích: Điều kiện, thời hạn, quy trình

Điều kiện, thời hạn, quy trình cho thuê đất công ích là gì? Ai có thẩm quyền cho thuê đất công ích? Thuê đất công ích có được cấp Sổ đỏ? Tìm hiểu những vấn đề này bằng bài viết dưới đây.

1. Đất công ích là gì?

Đất công ích là gì?
Đất công ích là gì? (Ảnh minh hoạ)

Căn cứ khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai 2013, đất công ích có thể được hiểu là quỹ đất nông nghiệp được lấy từ không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Trong đó, nguồn hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là từ đất nông nghiệp của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trả lại hoặc tặng quyền sử dụng cho Nhà nước, đất nông nghiệp thu hồi và đất khai hoang.

Đất công ích được sử dụng cho những mục đích quy định tại khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai 2013, cụ thể gồm:

– Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí công cộng, chợ, nghĩa địa, nghĩa trang và những công trình công cộng khác theo quy định của UBND cấp tỉnh;

– Bồi thường đối với những người có đất được sử dụng để xây dựng những công trình công cộng nêu trên;

– Để xây dựng nhà tình thương hoặc nhà tình nghĩa.

Cơ quan nào có thẩm quyền cho thuê đất công ích?

Căn cứ khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai 2013 có quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng cho mục đích công ích tại địa phương.

Cụ thể hơn tại khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cho thuê đất công ích (chưa được sử dụng) đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa phương để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá quyền sử sử dụng đất.

2. Chi tiết điều kiện cho thuê đất công ích

Căn cứ khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai 2013, điều kiện cho thuê đất công ích bao gồm:

– Thứ nhất là chỉ cho thuê diện tích đất thuộc quỹ đất nông nghiệp mà chưa sử dụng vào các mục đích sau:

  • Để xây dựng công trình công cộng tại địa phương như là công trình văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, vui chơi, giải trí công cộng và các công trình công cộng khác;

  • Bồi thường đối với những người có đất được sử dụng để xây dựng những công trình công cộng;

  • Để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

– Thứ hai là chỉ cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê đất công ích

– Thứ ba là Ủy ban nhân dân cấp xã  cho thuê đất công ích thông qua đấu giá quyền sử sử dụng đất. Căn cứ khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013 Ủy ban nhân dân cấp xã phải đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá như sau:
  • Có kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  • Đã được giải phóng mặt bằng hoặc đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản này thuộc sở hữu nhà nước;

  • ​Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thời hạn cho thuê đất công ích là bao lâu?

Căn cứ khoản 5 Điều 126 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

“5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.”

Theo đó, thời hạn cho thuê đất công ích là không quá 05 năm.

4. Quy trình cho thuê đất công ích mới nhất

Quy trình cho thuê đất công ích
Quy trình cho thuê đất công ích mới nhất (Ảnh minh hoạ)

Tùy từng địa phương cụ thể từng bước của thủ tục cho thuê đất công ích có thể là khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản quy trình cho thuê đất công ích bao gồm những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Để được cho thuê đất công ích, hộ gia đình hoặc cá nhân cần phải thông qua hình thức đấu giá để cho thuê. Do đó, người có yêu cầu xin thuê đất công ích cần chuẩn bị hồ sơ xin tham gia đấu giá bao gồm: Đơn xin thuê đất; Phương án sử dụng đất (nếu có).

Sau đó, người có yêu cầu cần nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì cơ quan tài nguyên & môi trường tại địa phương thực hiện lập phương án đấu giá và trình Ủy ban nhân dân phê duyệt.

Bước 4: Công nhận kết quả đấu giá

Trường hợp anh/chị là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì sẽ được Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

Bước 5: Người trúng đấu giá thực hiện các nghĩa vụ tài chính
Bước 6: Ký hợp đồng thuê đất công ích.

5. Thuê đất công ích có được cấp Sổ đỏ?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người đang quản lý và sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, thuê đất công ích sẽ không được cấp Sổ đỏ.