Chỉ cách nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động chi tiết nhất. Báo cáo tình hình tai nạn lao động. Thời hạn nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động là khi nào? Báo cáo tình hình tai nạn lao động gửi về đâu?
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Chỉ cách nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động chi tiết nhất

Báo cáo tình hình tai nạn lao động là thủ tục bắt buộc phải thực hiện định kỳ đối với các doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động một cách đầy đủ và chính xác nhất? Cùng xem hướng dẫn sau đây.

1. Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động

Căn cứ Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 và Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, việc nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động được thực hiện như sau:

Bước 1. Doanh nghiệp kê khai đầy đủ thông tin tại Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động quy định tại Phụ lục XII Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động
Đối với báo cáo 06 tháng đầu năm: Số liệu thống kê về tai nạn lao động thực hiện từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6.
Đối với báo cáo năm: Số liệu thống kê về tai nạn lao động thực hiện từ ngày 01/01 đến hết 31/12 năm đó.

Bước 2. Doanh nghiệp nộp báo cáo tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.

* Thời hạn nộp báo cáo:

– Đối với báo cáo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm: Nộp trước ngày 05/7.

– Đối với báo cáo năm về tình hình tai nạn lao động: Nộp trước ngày 10/01 năm sau.

* Hình thức nộp báo cáo:
Báo cáo tình hình tai nạn lao động được gửi theo một trong các hình thức sau:

– Trực tiếp.

– Fax.

– Đường bưu điện.

– Thư điện tử.

Bước 3. Nhận thông báo nộp báo cáo tính hình tai nạn lao động thành công.

2. Báo cáo tình hình tai nạn lao động gửi về đâu?

Theo Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động sẽ được doanh nghiệp gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo một trong các hình thức như: Gửi trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành tổng hợp tình hình tai nạn lao động xảy ra trong 6 tháng đầu năm hoặc một năm trên địa bàn tỉnh rồi gửi báo cáo tổng hợp về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) và Cục Thống kê tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV và Phụ lục XV Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Hạn nộp báo cáo tổng hợp là trước ngày 15/7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 25/01 năm sau đối với báo cáo năm.

Báo cáo tình hình tai nạn lao động: Hạn nộp khi nào?
Báo cáo tình hình tai nạn lao động: Hạn nộp khi nào? (Ảnh minh họa)

3. Thời hạn nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động là khi nào?

Theo khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động định kỳ 06 tháng, hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Thời hạn nộp đối với từng loại báo cáo được xác định như sau:

– Báo cáo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm: Doanh nghiệp phải nộp trước ngày 05/7 với số liệu thống kê của 06 tháng đầu năm.
– Báo cáo năm về tình hình tai nạn lao động: Doanh nghiệp phải nộp trước ngày 10/01 năm sau với số liệu thống kê của cả năm trước.

4.

Báo cáo tình hình tai nạn lao động

Việc nộp báo cáo tai nạn lao động là yêu cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động với người lao động. Không những vậy, doanh nghiệp còn phải tuân thủ quy định về thời hạn nộp báo cáo.

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 22/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền 05 đến 10 triệu đồng, trong khi đó người sử dụng lao động là tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền 10 đến 20 triệu đồng.