Cách Tính Tiền Thưởng Tết Cho Người Lao Động
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Cách Tính Tiền Thưởng Tết Cho Người Lao Động

1. Tiền thưởng Tết là gì?

Tiền thưởng Tết, hay còn gọi là thưởng dịp Lễ Tết, là một khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho nhân viên như một phần của lợi ích lao động trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây không chỉ là một phần của thu nhập tổng thể mà còn thể hiện sự quan tâm và đánh giá của doanh nghiệp đối với công sức và đóng góp của nhân viên trong suốt một năm qua.

2. Ý nghĩa của tiền thưởng Tết trong văn hóa Việt Nam

– Tiền thưởng Tết thường được xem như một cách thể hiện sự biết ơn và ghi nhận của doanh nghiệp đối với những cống hiến của người lao động trong suốt một năm. Đó không chỉ là một khoản tiền, mà còn là sự đánh giá cao về mặt tinh thần.

– Tết Nguyên Đán là dịp quan trọng nhất trong năm tại Việt Nam. Tiền thưởng Tết không chỉ giúp người lao động chuẩn bị tốt hơn cho dịp lễ này, mà còn góp phần vào việc duy trì và phát huy các giá trị truyền thống trong dịp Tết.

– Tiền thưởng Tết giúp cải thiện đời sống kinh tế và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người lao động và gia đình họ trong dịp lễ quan trọng này.

Tầm quan trọng của tiền thưởng Tết và tính tiền thưởng Tết

Tiền thưởng Tết không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc, góp phần vào sự phát triển của cả doanh nghiệp và đời sống người lao động.

Đối với doanh nghiệp:

– Việc tính toán và hạch toán chính xác tiền thưởng Tết giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền và ngân sách hiệu quả, đảm bảo sự cân đối tài chính.

– Một chính sách thưởng Tết minh bạch và công bằng có thể tạo động lực lớn cho nhân viên, từ đó nâng cao hiệu suất và tinh thần làm việc.

– Thưởng Tết thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực và hỗ trợ trong việc giữ chân nhân tài.

Đối với người lao động:

– Tiền thưởng Tết giúp cải thiện tình hình kinh tế của người lao động, đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn bị cho các nhu cầu và chi tiêu của gia đình trong dịp Tết.

– Việc tính toán rõ ràng và minh bạch về tiền thưởng giúp người lao động cảm thấy được công bằng và đánh giá đúng mức công sức họ đã bỏ ra.

– Tiền thưởng Tết cũng là một yếu tố quan trọng giúp tạo động lực làm việc và tăng cường tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với công việc.

3. Quy định về thưởng Tết

Thưởng Tết là khoản tiền không phải là bắt buộc. Quy định về tiền thưởng Lễ, Tết tùy thuộc vào quy chế lao động của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết quy định này đều dựa trên các yếu tố như:

  • Thâm niên làm việc
  • Hiệu suất công việc
  • Tình hình tài chính của công ty.

3.1. Quy định tiền thưởng tết theo Luật lao động

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, Điều 103

Điều 103. Tiền thưởng

– Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

– Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Do đó, việc trả tiền thưởng tết âm lịch không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động để họ tăng gia sản xuất.

Trên tinh thần đó, thời gian để được tính thưởng tết cũng tùy thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp, có thể căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian học việc, thử việc…

Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định

– Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp thưởng cho người lao động trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

Như vậy, việc doanh nghiệp thua lỗ hoặc người lao động không hoàn thành công việc của năm có thể không được nhận tiền thưởng tết.

3.2. Quy định thưởng tết theo chính sách thuế

Theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi phí không được trừ gồm:
Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:
  • Hợp đồng lao động;
  • Thỏa ước lao động tập thể;
  • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
  • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:

Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Như vậy:
a. Tiền thưởng, được tính vào chi phí được trừ, nếu khoản thưởng đó được ghi ở một trong những văn bản sau của doanh nghiệp:

– Hợp đồng lao động

– Thoả ước lao động tập thể

– Quy chế tài chính

– Quy chế thưởng

b. Tiền thưởng phải phù hợp với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Sau khi trích thưởng, không được làm ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của doanh nghiệp

Tiền thưởng không bị giới hạn như tiền lương, tiền công trong tháng làm việc bình thường. Có thể không bằng một tháng lương bình quân, nhưng cũng có thể bằng nhiều tháng lương của người lao động, tùy theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Tiền thưởng phải chịu thuế TNCN

– Khi trích thưởng, doanh nghiệp được trích vào chi phí của năm báo cáo.

– Khi chi thưởng, tuỳ vào thời điểm chi trả để tính thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động vào năm báo cáo hay năm sau.

 

Mẫu quyết định thưởng Tết

Mẫu quyết định thưởng Tết

4. Cách tính tiền thưởng Tết

Cách tính tiền thưởng Tết có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của từng công ty. Tuy nhiên, dưới đây là một số phương pháp tính tiền thưởng Tết phổ biến, thường được áp dụng:

Thưởng dựa trên lương cơ bản: Tiền thưởng có thể được tính dựa trên lương cơ bản của nhân viên. Ví dụ, một khoản thưởng bằng một tháng lương cơ bản hoặc một tỷ lệ nhất định của lương cơ bản.
Thưởng theo hiệu suất làm việc: Một số công ty áp dụng cách tính thưởng dựa vào hiệu suất làm việc của nhân viên. Khoản thưởng này có thể dựa trên các chỉ số đánh giá hiệu suất cá nhân hoặc đóng góp vào dự án, mục tiêu của công ty.
Thưởng theo thâm niên làm việc: Thưởng theo thâm niên là cách tính tiền thưởng dựa vào số năm làm việc của nhân viên tại công ty. Ví dụ, cứ mỗi năm làm việc, nhân viên có thể nhận được một khoản thưởng thêm.
Thưởng dựa vào tình hình kinh doanh của công ty: Tiền thưởng Tết có thể phụ thuộc vào tình hình kinh doanh tổng thể của công ty trong năm. Nếu công ty đạt hoặc vượt mục tiêu kinh doanh, nhân viên có thể nhận được thưởng cao hơn.
Thưởng cố định: Một số công ty áp dụng một mức thưởng cố định cho tất cả nhân viên, bất kể vị trí, hiệu suất, hay thâm niên.
Kết hợp các phương pháp tính thưởng: Có thể kết hợp các phương pháp trên để tính tiền thưởng Tết. Ví dụ, một phần của thưởng có thể dựa trên lương cơ bản, một phần khác dựa vào hiệu suất, và một phần dựa vào thâm niên.

Quan trọng nhất, cách tính tiền thưởng Tết cần phải công bằng, minh bạch và tuân thủ các quy định lao động cũng như chính sách của công ty. Nó cần được thông báo rõ ràng cho tất cả nhân viên để họ hiểu và có kỳ vọng đúng đắn về khoản thưởng mà họ sẽ nhận được.

5. Phân biệt lương tháng 13 và thưởng tết

Lương tháng 13 và thưởng Tết là hai khái niệm khác nhau tuy nhiên chúng thường được nhắc đến cùng nhau trong bối cảnh cuối năm và Tết Nguyên Đán chính vì vậy rất nhiều người lao động không hiểu rõ và đặt ra câu hỏi “Lương tháng 13 và thưởng tết giống hay khác nhau? hay “Lương tháng 13 có phải là thưởng Tết không?”. Dưới đây sẽ giúp các bạn phân biệt 2 khái niệm này:
 

Lương tháng 13

Thưởng Tết

Định nghĩa

Lương tháng 13 là một khoản tiền lương được trả thêm, tương đương với một tháng lương cơ bản, và thường được trả vào cuối năm.

Thưởng Tết là khoản tiền thưởng được trả cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên Đán, dựa trên nhiều yếu tố như hiệu suất làm việc, thâm niên, hoặc tình hình tài chính của công ty.

Mục đích

Đây là một phần của gói lương và phúc lợi, nhằm thưởng cho nhân viên vì sự cống hiến của họ trong suốt cả năm.

Thưởng Tết thường nhằm mục đích động viên, khích lệ nhân viên, và thể hiện lòng biết ơn của công ty đối với sự đóng góp của họ.

Tính chất

Lương tháng 13 thường được xem như một phần của hợp đồng lao động hoặc chính sách lương của công ty, và có tính chất bắt buộc hoặc thường xuyên hơn so với thưởng Tết.

Thưởng Tết không phải là bắt buộc và có thể biến đổi tùy theo tình hình kinh doanh của công ty cũng như quyết định của ban lãnh đạo.

Cách tính

Thông thường dựa trên lương cơ bản của nhân viên và không nhất thiết phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty hoặc hiệu suất cá nhân.

Có thể thay đổi tùy theo công thức tính của mỗi công ty, và thường không cố định như lương tháng 13.

Nhận xét: 
  • Lương tháng 13 thường có tính chất ổn định và dự đoán được, trong khi thưởng Tết có tính chất biến động hơn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
  • Cả lương tháng 13 và thưởng Tết đều quan trọng trong việc cải thiện tình hình tài chính của nhân viên vào cuối năm, nhưng thưởng Tết thường mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa và tinh thần nhân viên.
  • Cả hai khoản này đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực và sự hài lòng cho nhân viên, cũng như thể hiện văn hóa và chính sách của công ty.

6. Các câu hỏi thường gặp về thưởng Tết

– Thưởng Tết có bắt buộc không?

– Nghỉ thai sản có được thưởng Tết không?

– Tiền thưởng tết có tính thuế TNCN không?/ Tiền thưởng Tết có tính vào thu nhập chịu thuế?

– Làm 6 tháng có được thưởng Tết?

– Làm thời vụ có được thưởng Tết không?

– Nghỉ việc trước tết có được thưởng Tết