xuất hóa đơn ngành nghề không đăng ký kinh doanh

xuất hóa đơn ngành nghề không đăng ký kinh doanh

Có được xuất hóa đơn ngành nghề không đăng ký kinh doanh?
16 Th 01

Có được xuất hóa đơn ngành nghề không đăng ký kinh doanh?

Không ít kế toán băn khoăn liệu có được xuất hóa đơn ngành nghề không đăng ký kinh doanh hay không? Cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau. Có được xuất hóa đơn ngành nghề không đăng ký kinh doanh? Doanh nghiệp được xuất hóa...

Xem chi tiết