Xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng

Xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng
29 Th 12

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng

Người phụ thuộc có thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng sẽ phải chuẩn bị đơn xin xác nhận trong bộ hồ sơ người phụ thuộc. Vậy mẫu đơn xin xác nhận về việc thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng viết như thế nào? Tải ngay mẫu đơn...

Xem chi tiết