vay vốn ngân hàng

vay vốn ngân hàng

Đề xuất trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết
20 Th 01

Đề xuất trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết

Để tháo gỡ khó khăn trong việc xác định giao dịch liên kết theo vốn vay quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã có đề xuất Chính phủ xem xét, sửa đổi quy định này. Cụ thể: Vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên...

Xem chi tiết