Vay tín chấp không chứng minh thu nhập

Vay tín chấp không chứng minh thu nhập

Vay tín chấp là gì? Vay tín chấp không chứng minh thu nhập thì tổng dư nợ tối đa bao nhiêu?
24 Th 01

Vay tín chấp là gì? Vay tín chấp không chứng minh thu nhập thì tổng dư nợ tối đa bao nhiêu?

Vay tín chấp là gì? Hiện hành không có pháp luật không định nghĩa vay tin chấp là gì, nhưng có thể hiểu vay tín chấp là hình thức cho vay vốn không cần tài sản đảm bảo. Theo đó, ngân hàng, công ty tài chính sẽ xét duyệt...

Xem chi tiết