Vay tín chấp

Vay tín chấp

Vay tín chấp không có khả năng trả nợ thì giải quyết như thế nào?
02 Th 02

Vay tín chấp không có khả năng trả nợ thì giải quyết như thế nào?

Hợp đồng vay tín chấp giữa bạn và ngân hàng được coi là hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản...

Xem chi tiết