Tuổi nghỉ hưu năm 2024

Tuổi nghỉ hưu năm 2024

Tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động là bao nhiêu?
16 Th 01

Tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động là bao nhiêu?

Với lộ trình tăng dần theo từng năm để tiến tới mốc 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam thì tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động chính xác là bao nhiêu? Câu trả lời sẽ được LuatVietnam đề cập ngay sau đây....

Xem chi tiết