truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp

truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp

Đã hưởng BHXH 1 lần có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp?
28 Th 01

Đã hưởng BHXH 1 lần có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp?

1. Truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp là gì? Hiện nay, pháp luật không có quy định về vấn đề truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng nếu hiểu tương tự như trường hợp truy lĩnh lương hưu thì truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp là việc hưởng quyền lợi về bảo...

Xem chi tiết