Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân

Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân

Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu
16 Th 01

Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu

Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu mới nhất hiện nay là mẫu TK03 ban hành kèm theo Thông tư 68/2022/TT-BCA. Dưới đây là chi tiết mẫu Tờ khai và hướng dẫn xin cấp Tờ...

Xem chi tiết