Tính lương ca đêm thêm giờ

Tính lương ca đêm thêm giờ

Hướng dẫn tính lương ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ tết
30 Th 11

Hướng dẫn tính lương ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ tết

Chính phủ ban hành nghị định số 05/2015/NĐ-CP và thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và chiếu theo luật lao động số 10/2012/QH13 quy định cụ thể về cách tính lương làm ca đêm , làm thêm giờ trong năm 2017 cụ thể như sau:   I. Hướng dẫn tính tiền lương ca...

Xem chi tiết