Tiền thường cho tập thể và người lao động có bị tính thuế TNCN

Tiền thường cho tập thể và người lao động có bị tính thuế TNCN

Tiền thường và quà tặng cho tập thể và người lao động có bị tính thuế TNCN không
03 Th 01

Tiền thường và quà tặng cho tập thể và người lao động có bị tính thuế TNCN không

I. Quy định về tiền thường, quà tặng cho tập thể của người lao động có bị tính thuế TNCN không  – Doanh nghiệp chi tiền thưởng cho cá nhân và tập thể sẽ bị tính thuế TNCN với khoản thường được nhận đó dù là tiền mặt hay hiện vật....

Xem chi tiết