Tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Tiền đền bù giải phóng mặt bằng có phải đóng thuế không?
16 Th 01

Tiền đền bù giải phóng mặt bằng có phải đóng thuế không?

Trong một số trường hợp khi có phát sinh thu nhập, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trong đó đóng các loại thuế theo quy định. Vậy, trường hợp được hưởng tiền đền bù giải phóng mặt bằng có phải đóng thuế không? Tiền đền bù...

Xem chi tiết