thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
26 Th 01

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm những gì? Theo Điều 13 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: – Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; – Thu nhập từ cho thuê lại đất...

Xem chi tiết