Thuế Thu nhập cá nhân

Thuế Thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023
04 Th 11

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023

1. Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2023 Theo Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm 02 nhóm đối tượng sau: (1) Cá nhân cư trú: là cá nhân có thu...

Xem chi tiết