Thuế suất vé máy bay

Thuế suất vé máy bay

Thuế suất vé máy bay
26 Th 01

Thuế suất vé máy bay

Vé máy bay là một loại dịch vụ vận tải đặc biệt nên thuế suất vé máy bay cũng đặc biệt. Không ít các kế toán hoang mang khi nhìn thấy thuế suất vé máy bay. Không ít kế toán cảm thấy ngạc nhiên khi được đưa cho một xấp vé máy...

Xem chi tiết