Thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu và 05 điều cần biết về thuế nhà thầu
22 Th 01

Thuế nhà thầu và 05 điều cần biết về thuế nhà thầu

1. Thuế nhà thầu là gì? – Thuế nhà thầu được hiểu là loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam. – Nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành...

Xem chi tiết