Thuế Môn Bài

Thuế Môn Bài

Mức đóng và hạn nộp thuế môn bài 2023
10 Th 11

Mức đóng và hạn nộp thuế môn bài 2023

1.Mức đóng thuế môn bài 2023 * Mức thu thuế môn bài đối với doanh nghiệp, hợp tác xã Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch...

Xem chi tiết