Thuế Hộ Kinh Doanh Phải Nộp

Thuế Hộ Kinh Doanh Phải Nộp

Các Loại Thuế Hộ Kinh Doanh Phải Nộp
31 Th 12

Các Loại Thuế Hộ Kinh Doanh Phải Nộp

1. Hộ kinh doanh cần phải nộp những loại thuế gì? Theo luật định, hộ kinh doanh cá thể cần nộp 3 loại thuế chính, gồm có: – Thuế môn bài – Thuế giá trị gia tăng (GTGT) – Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Ngoài ra, các hộ...

Xem chi tiết