Thuế GTGT Giảm Còn 8%

Thuế GTGT Giảm Còn 8%

Nghị quyết 43/2022/QH15: Thuế GTGT Giảm Còn 8% Từ Ngày 1/2/2022
25 Th 12

Nghị quyết 43/2022/QH15: Thuế GTGT Giảm Còn 8% Từ Ngày 1/2/2022

I. Nội Dung Nổi Bật Trong Nghị quyết 43/2022/QH15 Cùng điểm một số nội dung nổi bật trong Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội được Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 1. Giảm thuế...

Xem chi tiết