Thuế GTGT được khấu trừ được hạch toán

Thuế GTGT được khấu trừ được hạch toán

Thuế GTGT được khấu trừ được hạch toán như thế nào?
18 Th 02

Thuế GTGT được khấu trừ được hạch toán như thế nào?

Tài khoản thuế GTGT được khấu trừ – tài khoản 133 dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đẫ được khấu trừ,..Đây là tài khoản rất quan trọng đối với kế toán thuế. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách hạch toán chi tiết và đầy đủ tài khoản 133 này. >>Tham khảo thêm: Quy...

Xem chi tiết