Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhập Khẩu

Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhập Khẩu

Giấy Phép Nhập Khẩu Là Gì? Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhập Khẩu
08 Th 03

Giấy Phép Nhập Khẩu Là Gì? Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhập Khẩu

1. Giấy phép nhập khẩu là gì? Giấy phép nhập khẩu là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Giấy phép nhập khẩu cho phép các tổ chức, cá nhân được...

Xem chi tiết