tăng ca có được miễn thuế

tăng ca có được miễn thuế

Tiền tăng ca có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?
29 Th 01

Tiền tăng ca có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền tăng ca (làm thêm giờ) là khoản thu nhập đáng kể của người lao động, nhất là người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Vậy, tiền tăng ca có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không? 1. Tiền làm thêm giờ được...

Xem chi tiết