sử dụng lao động nước ngoài

sử dụng lao động nước ngoài

10 điểm mới về sử dụng lao động nước ngoài tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP
15 Th 01

10 điểm mới về sử dụng lao động nước ngoài tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP

1. Nới yêu cầu đối chuyên gia, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật nước ngoài Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP, yêu cầu đối với chuyên gia, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật nước ngoài đã sửa đổi, tạo thuận lợi cho người nước...

Xem chi tiết