SỔ THEO DÕI THANH TOÁN

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ
27 Th 11

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ Mẫu số S14-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng...

Xem chi tiết