quyết toán thuế tại

quyết toán thuế tại

Kỹ năng quyết toán thuế tại Doanh nghiệp
15 Th 02

Kỹ năng quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

1. Chuẩn bị hồ sơ cần có khi cơ quan thuế có Công văn kiểm tra thuế GTGT Khi cơ quan thuế có Công văn kiểm tra Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau: Toàn bộ hóa đơn...

Xem chi tiết