Quyết định 171/QĐ-UBND Bình Thuận

Quyết định 171/QĐ-UBND Bình Thuận

Quyết định 171/QĐ-UBND Bình Thuận 2024 hỗ trợ công chức nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn
01 Th 02

Quyết định 171/QĐ-UBND Bình Thuận 2024 hỗ trợ công chức nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Số: 171 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Thuận, ngày 26 tháng 01 năm 2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...

Xem chi tiết