quy định về hóa đơn điện tử

quy định về hóa đơn điện tử

Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất
24 Th 02

Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

1. Hóa đơn điện tử là gì?  Thay vì in ra giấy như hóa đơn truyền thống, hóa đơn điện tử được tạo, truyền và lưu trữ qua các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Hóa đơn điện tử thường...

Xem chi tiết

Những điểm cần chú ý trong quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ/CP
12 Th 01

Những điểm cần chú ý trong quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ/CP

Trong nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành mới nhất của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ngày 12/09/2018 có những điểm chính cần phải lưu ý như sau   1. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử Mở rộng các đối tượng...

Xem chi tiết

Những điểm cần chú ý trong quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ/CP
13 Th 12

Những điểm cần chú ý trong quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ/CP

Trong nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành mới nhất của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ngày 12/09/2018 có những điểm chính cần phải lưu ý như sau 1. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử Mở rộng các đối tượng áp...

Xem chi tiết