phương pháp xử lý quỹ tiền mặt

phương pháp xử lý quỹ tiền mặt

05 phương pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất
06 Th 03

05 phương pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất

1. Qũy tiền mặt bị âm là gì? Qũy tiền mặt bị âm khi tổng chi tiền mặt trên sổ sách lớn hơn tổng thu tiền mặt trên sổ sách. Việc để quỹ tiền mặt bị âm là không phù hợp với thực tế. Bởi không có thu tiền thì...

Xem chi tiết