Phương pháp giá thực tế đích danh

Phương pháp giá thực tế đích danh

Phương pháp giá thực tế đích danh
11 Th 02

Phương pháp giá thực tế đích danh

1. Nội dung của phương pháp giá thực tế đích danh Khi xuất lô hàng nào sẽ xác định theo giá thực tế đích danh của lô hàng đó. Phương pháp này đòi hỏi việc sắp xếp, bố trí vật tư trong kho phải khoa học, có yết giá cho từng...

Xem chi tiết