phòng cháy chữa cháy cho nhà

phòng cháy chữa cháy cho nhà

8 quy định mới đáng chú ý về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình
21 Th 01

8 quy định mới đáng chú ý về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình với nhiều điểm mới đáng chú ý. Sau đây là một số quy định mới về phòng cháy, chữa cháy cho...

Xem chi tiết