phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài 2024? Chậm nộp thuế môn bài 2024 bị xử phạt như thế nào?
28 Th 01

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài 2024? Chậm nộp thuế môn bài 2024 bị xử phạt như thế nào?

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài 2024? Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào trường hợp chậm nộp tờ khai thuế môn bài mà mức xử phạt sẽ khác nhau: Phạt cảnh cáo Hình thức phạt cảnh cáo được áp dụng khi đáp ứng...

Xem chi tiết