nhận lại viện phí khi đóng BHYT

nhận lại viện phí khi đóng BHYT

Tin vui: Được nhận lại viện phí khi đóng BHYT 5 năm liên tục
21 Th 01

Tin vui: Được nhận lại viện phí khi đóng BHYT 5 năm liên tục

Việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) giúp người bệnh giảm thiểu được rất nhiều chi phí điều trị. Đặc biệt, người bệnh sẽ được nhận lại viện phí khi đóng BHYT 5 năm liên tục. Sau đây là thông tin chi tiết về quyền lợi này và...

Xem chi tiết