Nguyên tắc kế toán tài khoản 623

Nguyên tắc kế toán tài khoản 623

Chi phí sử dụng máy thi công
27 Th 12

Chi phí sử dụng máy thi công

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công a) Tài khoản 623 dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong trường hợp doanh nghiệp...

Xem chi tiết