Nguyên Giá Tài Sẳn Cố Định

Nguyên Giá Tài Sẳn Cố Định

Cách Xác Định Nguyên Giá Tài Sản Cố Định
16 Th 11

Cách Xác Định Nguyên Giá Tài Sản Cố Định

1. Nguyên giá tài sản cố định là gì? Nguyên giá tài sản cố định (còn được gọi là giá trị mua tài sản cố định hoặc giá trị gốc) là số tiền mà một doanh nghiệp đã chi trả để mua một tài sản cố định như máy móc, thiết bị, đất...

Xem chi tiết