Nghỉ thai sản có lương

Nghỉ thai sản có lương

Nghỉ thai sản có lương không theo quy định mới nhất
20 Th 01

Nghỉ thai sản có lương không theo quy định mới nhất

Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng, người lao động nghỉ thai sản có lương không? Câu trả lời sẽ được LuatVietnam đề cập ngay sau đây. 1. Người lao động được nghỉ chế độ thai sản trong trường hợp nào? Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm...

Xem chi tiết