Nghị định 83/2022/NĐ-CP

Nghị định 83/2022/NĐ-CP

Văn bản pháp luật  Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tìm kiếm văn bản… Tìm kiếm Tìm nâng cao Nghị định 83/2022/NĐ-CP nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
03 Th 02

Văn bản pháp luật Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tìm kiếm văn bản… Tìm kiếm Tìm nâng cao Nghị định 83/2022/NĐ-CP nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

CHÍNH PHỦ ___________ Số: 83/2022/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ...

Xem chi tiết