ngành nghề chưa đăng ký

ngành nghề chưa đăng ký

Kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký có bị phạt không
15 Th 02

Kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký có bị phạt không

Kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký có bị phạt không? Hình thức xử phạt kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 185/2013/NĐ-CP: “Điều 6: Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Xem chi tiết