mức xử phạt hành chính về hóa đơn GTGT

mức xử phạt hành chính về hóa đơn GTGT

Quy định các mức xử phạt hành chính về hóa đơn GTGT
18 Th 02

Quy định các mức xử phạt hành chính về hóa đơn GTGT

Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT theo thông tư số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17/01/2014 được các kế toán trưởng giảng dạy tại Trung tâm kế toán Lê Ánh hướng dẫn cụ thể dưới đây. Các mức xử phạt hành chính về hóa...

Xem chi tiết